Firmainformasjon

FREMO AS har engasjert seg i energi og miljø siden firmaet ble etablert i 1916 som Fredriksvern Motorverksted A/S. Frem til i dag har bedriften engasjert seg i mange gjøremål som spenner fra skipskonstruksjon til forbrenning og forbrenningsøkonomi.

Tidlig på 1950-tallet tok bedriften opp produksjon av oljebrennere, og er i dag Norges eneste brennerprodusent. FREMO AS produserer også gassbrennere. Felles for brennertypene er at de bygger på et konsept som gir et minimalt utslipp fra røykgassene til atmosfæren. Bedriften er opptatt av den optimale forbrenning og produserer i dag olje- og gassbrennere som tilfredsstiller de strenge mellomeuropeiske krav til forbrenningskvalitet.

I den senere tid har bedriften hatt fokus på innføring av ISO kvalitetsstyringssystemer for alle virksomheter. Dette for å kunne møte morgendagens krav til kvalitet og leveringsevne. Et betydelig byggeprosjekt startet høsten 2009 med et nytt lager og logistikksenter. Våren 2012 ble byggingen sluttført med et produksjons- og servicebygg på ca. 1500 m2.

FREMO AS fremstår i dag som en betydelig leverandør til både varmtvannsproduksjon,damp og ikke minst brennersystemer for handelsfartøyer og skip i internasjonal fart. Det produseres for tiden 30 typer olje- og gassbrennere ved bedriften i Stavern. Foruten til hjemmemarkedet eksporteres produktene til en rekke land bl. a. Tyskland, Sverige og Kina.

FREMO AS har i dag 25 ansatte ved fabrikken i Stavern hvor dagens teknologi benyttes både innen lagerhold, konstruksjon, planlegging og ikke minst i produksjon. Bedriften startet bruken av CNC- verktøymaskiner på midten av 70-tallet og disponerer en moderne maskinpark i tradisjonsrike og moderne lokaler.