Multi biobrenner GU100

Tekniske data
Oljemengde kg/h 8,6
Primærluft m3/h 11,5
Trykklufttilknytning bar 0,5 – 0,8
Drift fyringsolje, kapasitet kW 102,0
Viftemotor W 180
Varmeelement W 1100
Strømtilførsel Hz/V 50 Hz /220-240 V
Montasjemål:
– Brennerrør mm Ø=104
– Hullkrets mm Ø=150-195
Varenummer: 1050035 Kategorier: ,

Beskrivelse

En miljøvennlig og prisgunstig universal oljebrenner for planteolje, animalske oljer og mineraloljer.

Disse oljekvaliteter kan benyttes uten ombygging av brenneren. Dette gjøres ved bruk av trykkluftforstøvning.
En liten oljepumpe transporterer oljen inn i en mindre tank påmontert brenneren. For å oppnå riktig nivå i tanken er denne utrustet med flottør og nivåkontroll.

Tanken har et varmeelement som forvarmer oljen. En stillbar termostat sørger for rett temperatur på oljen, f.eks. 140OC for planteolje eller 100OC for mineraloljekvaliteter.
Brenneren er tilkoplet et eksternt trykkluftsystem. Trykkluften strømmer gjennom en trykkluftsforstøvningsdyse og oljen suges fra tanken på brenneren fram til dysen hvor oljen og luft blandes.

Avhengig av hvilken brennerstørrelse som velges, leveres brennerne med 1, 2 eller 3 dyser. Forbrenningsluften blandes med trykkluften som primærluft og luft fra brennerens vifte som sekundærluft.
Den fint forstøvede oljetåken blandes ved hjelp av flammeskiven for en optimal forbrenning. Sekundærluften fra brennerens vifte blir manuelt innregulert.